Pracovná zdravotná služba - dohľad nad pracovnými podmienkami

 

Cenník

 

Ceny sa stanovujú podľa individuálnych dohôd. Cena služieb závisí od charakteru činnosti spoločnosti, resp. prevádzky, počtu zamestnancov, druhov rizikových činností a individuálnych požiadaviek.

Garantujeme, že v priebehu zmluvného obdobia nedôjde k dodatočným nákladom alebo navyšovaniu dohodnutej paušálnej ceny.

 

Dotazník na vypracovanie nezáväznej cenovej ponuky PZS

 

Dotazník vstupných údajov  slúži na získanie informácií o predmete činnosti Vašej spoločnosti, pracovného prostredia, počtu zamestnancov, charaktere pracovných činností vykonávaných Vašimi zamestnancami a škodlivých faktorov pracovného prostredia (hluk, prach ...) 

 

Údaje získané vyplnením tohto dotazníka slúžia výlučne na stanovenie ceny požadovanej služby pre Vašu spoločnosť, nebudú poskytnuté tretím osobám a použité na iné účely. 

 

Vstupné údaje spoločnosti (kliknutím na odkaz sa otvorí tabuľka)

 

© eBIZNIS,s.r.o. 2015