Pracovná zdravotná služba - dohľad nad pracovnými podmienkami

 

Ing. Laura Hanáková LH

Farská 1342/50, 949 01 Nitra

 

IČO: 33342822

Registrácia: Okresný úrad Nitra

Číslo živnostenského registra: 511-8718

 

tel.: +421 903 272721

e-mail: pzs-lh@pzs-lh.sk

web: www.pzs-lh.sk

 

© eBIZNIS,s.r.o. 2015